Rolnicy

Kredyt MRcsk

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników – symbol MRcsk.

Co może być przedmiotem kredytu?
Kredyt może zostać przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu rozpoczęcia działalności przez młodych rolników.

Dla kogo?
Możesz się ubiegać o niego, jeżeli jesteś osobą fizyczną i:

  • w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyłeś 40 lat,
  • jesteś mikro lub małym przedsiębiorstwem,
  • posiadasz kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa,
  • po raz pierwszy rozpoczynasz działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem,
  • zobowiążesz się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego staniesz się rolnikiem aktywnym zawodowo, rozpoczniesz realizację planu inwestycji w okresie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i osiągniesz roczną nadwyżkę bezpośrednią z działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.

Dodatkowe warunki:

  • Twój udział własny 10% nakładów inwestycyjnych,
  • okres kredytowania – min. 5 lat,
  • okres karencji – do 5 lat,
  • kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału wywołuje efekt zachęty.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.