Rolnicy

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym AGROKREDYT

Jeżeli prowadzisz działalność rolniczą i masz u nas rachunek, ten kredyt pomoże Ci sprawnie funkcjonować.

Twoje korzyści:

  • kredyt udzielany w formie odnawialnej linii kredytowej,
  • jego wysokość określana jest na podstawie obrotów na rachunku lub wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej zabezpieczenie,
  • wykorzystanie następuje w formie gotówkowej lub bezgotówkowej,
  • każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego,
  • możesz wydłużyć okres spłaty kredytu.

Co może być przedmiotem kredytu?

Przedmiotem kredytu mogą być wszelkie bieżące potrzeby związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.