Rolnicy

Kredyt z linii KO1

Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach dotkniętych klęskami – symbol K01.

Co może być przedmiotem kredytu?

Kredyt może zostać przeznaczony na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej poprzez ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych do odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Dla kogo?
Możesz się ubiegać o niego, jeżeli podejmujesz lub prowadzisz działalność w rolnictwie, rybactwie śródlądowym oraz działach specjalnych produkcji rolnej i jesteś:

  • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów),
  • osobą prawną,
  • jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Dodatkowe warunki:

  • nie jest wymagany wkład własny,
  • okres kredytowania – 4 lata od dnia wystąpienia szkody,
  • okres karencji – nawet do końca trwania umowy.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.