Rolnicy

Lokata terminowa w PLN

Lokata terminowa służy do przechowywania kwoty środków pieniężnych przez określony termin. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie lokaty terminowej wynosi 1000 zł.
Służą do lokowania oszczędności wnoszonych na okresy od 1 dnia do 36 m-cy. Posiadaczem mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także organizacje społeczne, zawodowe, fundacje i stowarzyszenia. Wysokość oprocentowania zależy od zadeklarowanego i otrzymanego przez Posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczane są ostatniego dnia trwania umowy lokaty terminowej.

Pełne bezpieczeństwo lokowanych środków dzięki gwarancji BFG.

Odwiedź jedną z naszych placówek lub skontaktuj się z nami by zapytać o szczegóły.