Program rabatowy

To unikalny program skupiający wybranych Partnerów oferujących rabaty klientom posiadającym kartę z logo SGB. Program kierowany jest głównie do klientów sektora Agro. Klient posiadający kartę płatniczą z logo SGB będzie mógł otrzymać rabat. W celu otrzymania rabatu wystarczy, aby klient zgłosił sprzedawcy chęć otrzymania rabatu, a następnie zapłacił za towar lub usługę kartą płatniczą lub okazał tę kartę sprzedawcy.

Więcej informacji na temat programu, a także aktualny wykaz Partnerów znajduje się na stronie http://www.agro-sgb.pl/program-rabatowy  

Zapraszamy również do przystąpienia do Programu rabatowego firmy specjalizujące się w dziedzinie rolno-spożywczej oraz cieszące się dużym zaufaniem na rynku lokalnym. Firma uczestnicząca w Programie promowana jest wśród klientów Banku. Informacja o firmie zawarta jest również na dedykowanej stronie internetowej http://www.agro-sgb.pl/program-rabatowy , co w dużej mierze może mieć wpływ na wzrost świadomości marki na rynku lokalnym oraz wzrost klientów.


Odpowiedzi na Państwa pytania w sprawie Programy rabatowego udzielają  pracownicy oddziałów Banku Spółdzielczego w Sławnie.