Oprocentowanie kredytów po 12 zmianie_U_192_2021 z 16.11.2021.doc
20 grudnia 2021