Regulamin_dla klienta_instytucje_Bank Spóldzielczy_6_2020_end
3 sierpnia 2020