Regulamin_instytucje_Bank Spóldzielczy_9_2022_end
5 października 2022